+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
Ceník kanceláře obchody
 
1 5 6 7

Malé kanceláře pro
začínající podnikatele

Open space řešení
pro mladé firmy

Designové provedení kanceláří
pro náročné nájemce

Luxusní obchodní jednotky
s velkými prosklenými výkladci

House 64 - Skvělé místo pro práci

Kanceláře a obchodní jednotky

Na ulici Šedesátá v industriálním srdci Zlína poskytujeme kanceláře, obchodní jednotky i sklady v jedinečných liniích Baťova industriálního architektonického stylu.

Nemovitost HOUSE 64 již prošla kompletní rekonstrukcí včetně zateplení fasády. Tvář budově vtiskl dvorní architekt skupiny CREAM Ing. arch. Luboš Beran. V přízemí jsou k dispozici další reprezentativní prostory pro obchodní jednotky včetně showroomu. V patrech jsou připraveny kanceláře i skladové prostory. Koridor (takzvaný krček) mezi budovami je primárně určen pro restauraci či kavárnu ve svěžím duchu. V budově HOUSE 64 je také podzemní parkoviště.

 

Budova po kompletní rekonstrukci

Budova HOUSE 64 prošla kompletní rekonstrukcí tak, aby byla energeticky efektivní. Vnitřní dispozice nabízí nové kanceláře jak v děleném uspořádání, tak i v halovém návrhu.

Počítá se také s individuálními požadavky budoucích klientů, kterým naši architekti připraví dispoziční řešení dle jejich představ. Společné prostory, jako jsou koridory, vstupní hala nebo výtahy, byly rovněž rekonstruovány tak, aby vyhovovaly současným normám a vysokým nárokům nájemců. Součástí revitalizace byla také úprava venkovní plochy u budovy, která nabízí okolo 150 parkovacích míst, jež jsou určeny pro nájemce a jejich klienty. 

 

Jako v New Yorku … ale s atraktivní cenou

Velikost přeměny továrního komplexu v atraktivní místo pro práci a život je srovnatelná s úspěšnými regeneracemi „brownfieldů“ jak je známe z New Yorku, Londýna, Berlína nebo Prahy.

Co se týče českého měřítka, jedná se o jednu z největších přeměn továrních areálů na území České republiky. Cílem je nabídnout nejen mladým firmám kvalitní zázemí za dobrou cenu a podpořit je tak v růstu. Kanceláře nabízíme v mnoha velikostech a variantách. Naši klienti mohou využívat mnohé benefity, které jim výrazně usnadní podnikání. Patří mezi ně i samotná lokalita objektu, která je velmi frekventovaná a oblíbená. 

 

Veškeré služby na dosah ...

Areál bývalého podniku Svit a Baťových továren v posledních letech prošel postupnou rekonstrukcí a práce na dalších obnovách zdaleka nekončí.

Spojením sil privátního kapitálu a státní správy dochází k unikátní urbanistické regeneraci továrních ploch v živé centrum města. Postupně se do tohoto „nového centra Zlína“ přestěhovaly mnohé krajské instituce, pošta, banky, obchody, úspěšné a také začínající firmy. Lokalita je nasátá svěží mladistvou atmosférou, kulturním duchem i obchodním baťovským odkazem. Lidé začínají objevovat loftové bydlení, chodí zde za sportem i oblíbenými akcemi. Firmy s provozovnami v tomto industriálním srdci Zlína se pyšní vzrůstající úspěšností.

 
House 64 - Kanceláře a obchodní jednotky - Budova po kompletní rekonstrukci - Jako v New Yorku … ale s atraktivní cenou - Veškeré služby na dosah ...
Nabídka komerčních prostor - Katalog jednotek - Pronájem nebytových prostor - Lokalita - google a občanská vybavenost - Industriální srdce Zlína
Kontakt - Developer - Novinky
Ochrana osobních údajů
×
Jsme již v kontaktu?
Náš zrychlený přístup Vám pro příklad umožní zobrazení aktuálních cen a stažení karet bytů. Pokud jste již poptali jednotku již v minulosti, zkuste zadat Váš email. Můžeme Vás ujistit, že tento email nebude použit pro žádné obchodní nabídky, pokud jste nám nedali výslovný souhlas.

Poptat jednotku
Zaujala vás jednotka z naší nabídky? Náš tým Vám rád sdělí veškeré informace. Dalším benefitem je možnost porovnání cen s jinými jednotkami projektu, přístup ke kartám jednotlivých jednotek a jejich stažení. Nemusíte mít strach, pokud nám neudělíte výslovný souhlas, nepoužijeme Vaše osobní údaje pro žádné marketingové účely.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Kontaktujte nás
Máte zájem o koupi nebytové jednotky v HOUSE 64?
Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.
 
Mám zájem o:
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.house64.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.house64.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.house64.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.house64.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.