+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
Ceník kanceláře obchody
 
514 | Kancelář | 46,0 m2
Volné
515 | Kancelář | 22,5 m2
Volné
516 | Kancelář | 22,5 m2
Volné
517 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
518 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
519 | Kancelář | 22,5 m2
Volné
520 | Kancelář | 22,3 m2
Volné
521 | Kancelář | 22,3 m2
Volné
522 | Kancelář | 22,3 m2
Volné
523 | Kancelář | 45,2 m2
Volné
525 | Kancelář | 45,4 m2
Volné
526 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
527 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
528 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
529 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
530 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
531 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
532 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
533 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
534 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
535 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
536 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
537 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
538 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
539 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
540 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
541 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
542 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
543 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
544 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
545 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
546 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
547a | Kancelář | 22,7 m2
Volné
552 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
553 | Kancelář | 22,4 m2
Volné
554 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
555 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
556 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
557 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
558 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
559 | Kancelář | 22,7 m2
Volné
5. nadzemní patro
Rozloha
 
Cena / měsíc
 
Typ jednotky
 
 

Pronájem kanceláří ve 5. NP

Nové kanceláře po rekonstrukci jsou ojedinělou nabídkou v prostoru Zlína. Nabízí vynikající poměr cena/výkon, především z pohledu kvality nabízených kanceláří. Jsou ideálním řešením pro začínající firmy, projekty, nové nápady (startupy). Výhodou je také vysoká koncentrace firem z různých oborů.

Kontaktujte nás pro více informací na tel. +420 573 776 333 nebo emailu obchod@creamre.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH
Jednotka Typ jednotky Podlaží Výměra nájem / měsíc
# Typ Podlaží Výměra
506 / H64-0081 Sklad 5.NP 600 m2 Poptat jednotku H64-0081
511 / H64-0083 Kancelář 5.NP 40 m2 Poptat jednotku H64-0083
534 / H64-0184 Kancelář 5.NP 23 m2 Poptat jednotku H64-0184
House 64 - Kanceláře a obchodní jednotky - Budova po kompletní rekonstrukci - Jako v New Yorku … ale s atraktivní cenou - Veškeré služby na dosah ...
Nabídka komerčních prostor - Katalog jednotek - Pronájem nebytových prostor - Lokalita - google a občanská vybavenost - Industriální srdce Zlína
Kontakt - Developer - Novinky
Ochrana osobních údajů
×
Jsme již v kontaktu?
Náš zrychlený přístup Vám pro příklad umožní zobrazení aktuálních cen a stažení karet bytů. Pokud jste již poptali jednotku již v minulosti, zkuste zadat Váš email. Můžeme Vás ujistit, že tento email nebude použit pro žádné obchodní nabídky, pokud jste nám nedali výslovný souhlas.

Poptat jednotku
Zaujala vás jednotka z naší nabídky? Náš tým Vám rád sdělí veškeré informace. Dalším benefitem je možnost porovnání cen s jinými jednotkami projektu, přístup ke kartám jednotlivých jednotek a jejich stažení. Nemusíte mít strach, pokud nám neudělíte výslovný souhlas, nepoužijeme Vaše osobní údaje pro žádné marketingové účely.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Kontaktujte nás
Máte zájem o koupi nebytové jednotky v HOUSE 64?
Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.
 
Mám zájem o:
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.house64.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.house64.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.house64.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.house64.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.