+420 573 776 333 - zavolejte prodejci
 
Ceník kanceláře obchody
 
 
2 3 4 5

Kanceláře podle Vašich představ
HOUSE 64, ul. Šedesátá
bývalý areál Svitu, Zlín


Moderní kanceláře v centru Zlína

7
září
Poslední atraktivní obchodní jednotky v 1. NP k pronájmu!

Využijte jedinečnou příležitost k pronájmu posledních atraktivních obchodních jednotek v 1. NP!

Prostory s výkladci umístěné v přízemí jsou vhodné pro prodejny, showroomy aj.

Pro více informací nás kontaktujte na tel. č. +420 573 776 333 nebo emailem obchod@creamre.cz.

21
duben
Nově budované kanceláře k pronájmu za 2990 Kč / měsíc

Nově budované kanceláře o velikosti 24mk pronájmu již za 2990 Kč / měsíc bez DPH a energií!

Pro více informací nás kontaktujte na tel. +420 573 776 333 nebo emailu obchod@creamre.cz.

2
únor
Ceny pronájmu od 2990,- Kč / měsíc

Interaktivní nabídka kanceláři v budově HOUSE64 byla dnes spuštěna. Navštivte stránku s nabídkou kanceláří a vyberte si svůj prostor pro práci v industriálním srdci Zlína.

15
prosinec
Společnost Gienger v House64

Společnost Gienger otevře na jaře 2016 showroom interiérového a koupelnového designu v přízemí budovy HOUSE 64.

 
House 64 - Kanceláře a obchodní plochy podle vašich představ - Budova prochází kompletní rekonstrukcí - Jako v New Yorku … ale s atraktivní cenou - Veškeré služby na dosah ...
Nabídka všech kanceláří a obchodních ploch - Katalog jednotek - Lokalita - google a občanská vybavenost - Industriální srdce Zlína se všemi službami na dosah
Kontakt - Developer -
×
Přihlášení
Pro zobrazení cen nebo stažení plánů je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak, děkujeme.

Registrace
Registrace Vám umožní vidět aktuální ceny a nabídky v projektu byty House 64.
 
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU / REGISTRACE
KANCELÁŘE A OBCHODNÍ PLOCHY

V případě zájmu o kanceláře a obchodní plochy v objektu House 64, prosím vyplňte tento formulář, nebo nás kontaktujte na telefoním čísle +420 573 776 333.

Děkujeme
Tým skupiny CREAM
House 64, ul. Šedesátá 7015, Zlín

 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.house64.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.house64.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.house64.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.house64.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.